Transactional Analyse Approach

Transactionele Analyse (TA) biedt een praktische, heldere theorie die voor iedereen te begrijpen is. Het is een model dat de complexiteit en diepgang van
jezelf, je relaties, de groepen en organisaties waarin je leeft en werkt, hanteerbaar maakt.
Het is vooral een unieke theorie over de persoonlijkheid van mensen, hun gedrag, communicatie en veranderingen. Transactionele analyse is ontwikkeld door
Eric Berne in de jaren 50. (zie grondlegger)
Het is een levende theorie die voortdurend verder ontwikkelt.
TA onderzoekt de communicatie tussen mensen èn de daaronder liggende dynamische drijfveren en patronen.
Daarbij richt TA zich op de onderlinge samenhang van intra- en interpersoonlijke processen en van groepsprocessen, ingebed in een groter (o.a. ecologisch,
economisch, technologisch, cultureel, metafysisch) geheel.
De onderliggende drijfveren en patronen worden zichtbaar gemaakt door middel van analyse van: psychologische behoeften (Hongers), de verschillende
zijnswijzen (Egotoestanden) en het onbewuste Levensplan (Script).
Om met al deze inzichten praktisch aan de slag te kunnen biedt TA een grote verscheidenheid aan specifieke methoden en technieken voor toepassing binnen
de verschillende werkvelden.

TA heeft een zeer brede toepasbaarheid en heeft internationale erkenning verworven als professionele benaderingswijze voor zowel psychotherapie,

counseling, onderwijs en organisatieadvisering en -begeleiding.
De ontwikkelde methoden en technieken kunnen gebruikt worden voor individuen, koppels, gezinnen, teams, groepen, organisaties, kortom:
overal waar behoefte bestaat aan het begrijpen en beïnvloeden van mensen, interacties en processen in en tussen groepen van mensen.

Transactionele analyse kunt u zowel professioneel als persoonlijk gebruiken.

Het is gebaseerd op een aantal humanistisch/existentiële filosofische uitgangspunten:
- Mensen zijn in staat om verantwoordelijkheid voor zichzelf en hun problemen te nemen en hun problemen op basis van gelijkwaardigheid op te lossen.
Doordat mensen keuzevrijheid hebben kunnen zij richting aan hun eigen leven geven.
- Mensen zijn van nature geneigd en in staat om in harmonie met zichzelf en anderen en de natuur te leven vanuit de attitude ‘ik ben oké, jij bent oké'.
- Iedereen verdient positieve aandacht en erkenning.

Kenmerkend voor veranderingsprocessen met behulp van TA is dat deze plaatsvinden op basis van een contract waarin wederzijdse bijdragen en
verantwoordelijkheden, om een overeengekomen doel te bereiken, expliciet worden gemaakt. Transactionele Analyse richt zich daarbij op toenemende
autonomie van mensen. Autonomie manifesteert zich door het vrijkomen of het herstel van drie vermogens:
bewustheid, spontaniteit en intimiteit.
De gedragingen, gedachten en gevoelens van een autonoom persoon zijn reacties op de situatie in het hier en nu, in plaats van een reactie op oude

scriptovertuigingen.

Drie posities

Transactionele analyse gaat ervan uit dat we vanuit drie posities of ‘zijnswijzen’ kunnen reageren op situaties en andere mensen:

    de ouder
    de volwassene
    het kind