Warning

JUser: :_load: Unable to load user with ID: 579

Thursday, 16 October 2014 11:44

groei naar zelfstandigheid

Rate this item
(0 votes)

Zelforganiserende teams

Zelforganisatie is een begrip die in verschillende wetenschappelijk disciplines terug te vinden is. Zo is in de biologie het bekende fenomeen van vissen en
volgens die die in formaties door de lucht en het water zich bewegen zonder dat dit leidt tot botsingen. (Van Ginneken, J. 2009). In de cybernetica kennen we
het begrip homeostase en feedback. Deze twee mechanismen regelen de thermostaat van de verwarming. (Zuijderhoudt,1992).
Zelforganisatie is het proces waarbij in een systeem spontaan structuren en patronen ontstaan. Een kenmerk daarbij is dat door de verstoring van het
evenwicht chaos ontstaat en dat deze fase nodig is om het systeem weer te herstellen (homeostase) Door deze bewegingen kunnen nieuwe structuren
ontstaan die steeds complexere vormen kunnen  aannemen. (Boonstra, 2006, p.18-19) Het systeem lijkt de beschikking te hebben over een
zelfordeningsprincipe die op een automatische manier vorm geeft aan het geheel.
Zelforganisatie ontstaat daarmee volgens de complexiteitstheorieën door causaliteit, toeval en spontane interacties. (Boonstra, 2000)

Wat is een zelforganiserend team?

Een zelforganiserend team is een groep van vaste medewerkers die gezamenlijk verantwoordelijk is voor het totale proces waarin producten of diensten tot
stand komen, die aan interne of externe klanten worden geleverd. Het team plant en bewaakt de procesvoortgang, lost zelf dagelijkse problemen op en
verbetert processen en werkmethoden, zonder daarbij voortdurend een beroep te doen op leidinggevende of ondersteunende diensten. (Amelsvoort , 2003; Wageman, 1997, p.49)


Het bovenstaande is een onderdeel uit de onderzoek die opgesteld is binnnen de Masteclass "Master In Coaching".  Door onderzoek en ruime praktijkervaring

kan Guidetocoach u goed ondersteuing in het proces van de ontwikkeling van zelforganiserende teams. Het onderzoek is op te vargen via het contactformulier.
Thema's die aan de orde komen:

•    Motieven om te starten met zelfsturende of zelforganiserende teams
•    Uitgangspunten van zelfsturing
•    Randvoorwaarden voor succesvolle zelfsturende of zelforganiserende teams
•    Verantwoordelijkheden
•    Aanpak
•    Besturingsfilosofie
•    Teamontwikkeling
•    Cultuur
•    Werkprocessen verbeteren
•    Het management