Skills & Performance

1.  Skills coaching en performance coaching:

In deze individuele coachtrajecten ligt de nadruk op het ontwikkelen van vaardigheden (skills) en persoonlijke coaching op houding, gedrag en performance. Voorbeelden van vraagstukken waar onze coaches de afgelopen jaren mee aan de slag zijn gegaan:
Hoe kom ik steviger over tijdens overlegsituaties en breng ik mijn punt helder en overtuigend in?
Hoe ga ik om met ‘lastige’ medewerkers in mijn team?
Hoe creëer ik een soepele samenwerking tussen de leden van mijn projectteam?
Hoe stel ik beter prioriteiten in mijn werk en handel ik zaken efficiënt af?
Hoe zeg ik (vaker) nee tegen mijn collega’s zodat ik aan mijn eigen werk toekom?
Hoe voer ik een gesprek met een medewerker die slecht functioneert?
Resultaten: de cliënt staat steviger in de schoenen, wordt efficiënter, effectiever en creatiever in het werk. Competenties worden verbeterd en het zelfvertrouwen groeit.


2. Wat is performance coaching?

Bij performance coaching begeleid ik u bij het verwezenlijken van uw doelen. Creatief denken en doelgericht handelen wordt ondersteund door vraag/antwoord-gesprekken, reflectie en oordeelloos spiegelen. Samen wordt er gewerkt aan het plan van aanpak, dat voortdurend zal worden aangepast aan de behoefte en de omgeving van de cliënt. Ik observeer en stimuleer de vooruitgang; echter, u blijft zelf verantwoordelijk voor het uiteindelijke resultaat!
Het grote verschil tussen performance coaching en de meeste andere methodes is dat het doel als uitgangspunt wordt genomen. Hiermee voorkom je dat procesoptimalisatie zelf tot doel verheven wordt en blijf je altijd scherp gericht op het gestelde doel. Ter verduidelijking een voorbeeld. Stel je wilt zuiniger autorijden. Bij de procesoptimalisatie ga je dan je rijgedrag aanpassen, op andere tijden rijden of misschien zelfs een andere route. Met behulp van performance coaching kom je echter tot de ontdekking dat het soms slimmer is om op de fiets te springen.
Het proces van performance coaching ziet er als volgt uit:
Definitie van het doel. Dit gebeurt volgens de SMART-criteria:
Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdsgebonden.
Bepalen van de criteria waaraan voldaan moet worden om het doel daadwerkelijk te kunnen verwezenlijken.
Bepalen van de huidige situatie met betrekking tot de hierboven bepaalde criteria.
Het bepalen van het plan van aanpak om vanuit de huidige situatie aan de vereiste criteria te kunnen gaan voldoen.