NLP Approach

NLP onderzoekt de wisselwerking tussen beleving, wereldbeeld (overtuigingen) en gedrag. Wil jouw medewerker, jouw client of jouw collega bijvoorbeeld beter begrijpen wat er omgaat in klanten? Wil hij zijn visie krachtiger neerzetten? Wil hij persoonlijke spanningen en remmingen overwinnen? Wil hij overtuigender worden als leider? Wil hij zijn passie omzetten in actie? Op al dit soort vragen heeft NLP mooie antwoorden.

Onze omgeving vraagt ons vaak om te kiezen. ‘Maak nu eens een duidelijk keuze!’ Laat je je leiden door je emoties, of benader je het rationeel? Vertrouw je op je hoofd of op je hart? Ga je voor de taak of voor de relatie? Maar helaas, hoe daadkrachtiger we kiezen, hoe sterker ook de trekkracht van het tegendeel vaak wordt. Ware kracht berust op integratie. NLP is dan ook: rationeel plus emotioneel, overtuiging plus vaardigheid, structuur plus intuïtie, gevoeligheid plus duidelijkheid, resultaat plus idealen.

De 9 Basic Assumptions van NLP :

1. IN DE REACTIE VAN DE ANDER LIGT DE BETEKENIS VAN JOUW COMMUNICATIE.
Als iemand je niet begrijpt en hij maakt dat duidelijk, dan heeft het geen zin om op dezelfde manier te blijven communiceren. Door je verbale of non-verbale
manier van communiceren aan te passen, vergroot je de kans dat de ander je begrijpt.

2. HET IS VAAK ZINVOLLER OM HET PROCES VAN ONZE ERVARINGEN TE VERANDEREN DAN DE INHOUD. (FALEN BESTAAT NIET, ER IS ALLEEN FEEDBACK)Soms zou je willen dat iets dat je hebt meegemaakt, anders was verlopen. Echter, wat je feitelijk is overkomen kun je niet veranderen. Wat je wel kunt doen, is anders over de ervaring denken of er anders mee omgaan.

3. DE WERELDKAART IS NIET DE WERELD. Er is een verschil tussen de wereld zelf en hoe wij die wereld beleven. Wij beleven de wereld naar ons model, onze kaart. Wij scheppen steeds ons eigen
wereldbeeld, onze eigen kaart en nemen daardoor niet de wereld waar, maar ons model ervan.

4. MENSEN BESCHIKKEN OVER DE HULPBRONNEN (MIDDELEN) DIE ZIJ NODIG HEBBEN OM TE SLAGEN.We beschikken zowel bewust als onbewust over een groot aantal hulpbronnen. We weten vaak meer dan we denken dat we weten, en we kunnen vaak meer dan wij beseffen. Hulpbronnen zijn kwaliteiten, eigenschappen, houdingen en emoties die ons ondersteunen om te zijn wie we willen zijn, en om te slagen.
'Als het ergens in de wereld mogelijk is, dan is het voor jou ook mogelijk. Het is alleen een kwestie van: 'Hoe doe ik het'.

5. AAN DE BASIS VAN ELK GEDRAG LIGT EEN POSITIEVE BEDOELING. In essentie zal er voor de persoon zelf of een aspect van die persoon een positieve bedoeling zijn om het gedrag te vertonen. Ook al lijkt het in eerste instantie destructief.

6. KRACHT IS HET VERMOGEN OM GEWENSTE RESULTATEN TE BEREIKEN. Kracht gaat over keuze hebben en meer keuzemogelijkheden ontwikkelen. Kracht betekent ook verantwoordelijkheid nemen voor je keuze.

7. MENSEN MAKEN DE BESTE KEUZE DIE ZE OP DAT MOMENT HEBBEN. We kiezen altijd het beste wat we op dat moment te bieden hebben. We kiezen op basis van de informatie die op dat moment in ons beschikbaar zijn, om te overleven, om ons veilig te stellen, om plezier te hebben of om pijn te vermijden.

8. ER IS ALTIJD EEN ANDERE KEUZE MOGELIJK. Elke ervaring kan beschreven worden op minstens 3 verschillende manieren. Als jij je perspectief verandert, dan krijg je meer informatie en verandert je waarneming, waarmee je de keuzemogelijkheden verruimt.

9. IEDER MENS CREËERT ZIJN EIGEN ERVARINGEN. Stel je voor dat wij krachtige magneten zijn die steeds onze eigen ervaringen aantrekken. Hoewel we er ons meestal niet van bewust zijn, is dit proces er altijd. We creëren op die manier onbewust onze ervaringen. Omdat je via NLP de ‘'hoe'' vraag stelt (hoe doe ik dat dan) geeft NLP je inzicht in de manier waarop jij jouw ervaringen creëert en geeft het je handvatten om meer opzettelijk/bewust jouw ervaringen te creëren.