NLP Approach

Vaak wordt de vraag gesteld: Wat is NLP? Maar het is lastig om zo maar antwoord te geven op de vraag: Wat is NLP? Dit komt omdat er verschillende stromingen
zijn. Vandaar dat het goed is om wanneer je een antwoord leest op de vraag: “Wat is NLP?” dat je goed rekening houdt met de NLP stroming waaruit die vraag
wordt beantwoord. In dit antwoord op de vraag: “Wat is NLP?” wordt duidelijk gekozen voor de lijn van The Society of NLP van Richard Bandler, de bedenker
van NLP. Deze versie is het meest up to date, recent en modern.
Neuro-Linguïstisch Programmeren (NLP) is een combinatie van methoden, technieken en attitude die gezamenlijk NLP vormen. NLP is in de jaren zeventig van
de vorige eeuw ontwikkeld deels door John Grinder en voor een groot deel door dr. Richard Bandler. Later hebben diverse mensen geprobeerd delen van NLP
te wijzigen of er dingen aan toe te voegen, maar de grootste autoriteit blijft dr. Richard Bandler. Over NLP zegt hij: “Primair is NLP een activiteit en geen
theorie. Je kunt NLP dan ook alleen maar leren door het te doen. NLP is een meta-discipline. Dat wil zeggen, NLP is een activiteit om excellent gedrag zodanig
in kaart te brengen dat het makkelijk aan andere mensen te leren is. Het is dus goed om een onderscheid te maken tussen NLP als methode om excellent
gedrag in kaart te brengen en een toepassingsgebied. Er zijn vele toepassingsgebieden zoals bijvoorbeeld mensen helpen te veranderen door coaching,
communicatietechnieken, verkooptechnieken, managementtechnieken en ga zo maar door. Maar primair is NLP een methode om excellent gedrag in kaart te
brengen.”


Basic Assumptions van NLP, ofwel 'vooronderstellingen', zijn overtuigingen die zinvol en effectief zijn gebleken en aan de basis liggen van NLP. Het zijn niet
noodzakelijke waarheden. Het zijn overtuigingen die we als nuttig hebben ervaren. De Basic Assumptions zijn gebaseerd op een aantal aannames over de
werkelijkheid, menselijke ervaringen, inter- en intra-persoonlijke communicatie en veranderingen of transformatie. De Basic Assumptions zijn afgeleid van
het werk van o.a. Milton Erickson en Gregory Bateson.
Wat kun je ermee
Deze vooronderstellingen werken zeer krachtig in onze benadering naar onszelf, naar andere mensen en in het geloof in het potentieel van mensen in het
algemeen. Het schept een positieve kijk op jezelf, de mensen en de wereld om je heen. Geloven in de Basisc Assumptions geeft een goede grondhouding voor
een effectief gebruik van NLP.

De 9 Basic Assumptions van NLP :

1. IN DE REACTIE VAN DE ANDER LIGT DE BETEKENIS VAN JOUW COMMUNICATIE.
Als iemand je niet begrijpt en hij maakt dat duidelijk, dan heeft het geen zin om op dezelfde manier te blijven communiceren. Door je verbale of non-verbale
manier van communiceren aan te passen, vergroot je de kans dat de ander je begrijpt.

2. HET IS VAAK ZINVOLLER OM HET PROCES VAN ONZE ERVARINGEN TE VERANDEREN DAN DE INHOUD. (FALEN BESTAAT NIET, ER IS ALLEEN FEEDBACK)
Soms zou je willen dat iets dat je hebt meegemaakt, anders was verlopen. Echter, wat je feitelijk is overkomen kun je niet veranderen. Wat je wel kunt doen,
is anders over de ervaring denken of er anders mee omgaan.

3. DE WERELDKAART IS NIET DE WERELD.
Er is een verschil tussen de wereld zelf en hoe wij die wereld beleven. Wij beleven de wereld naar ons model, onze kaart. Wij scheppen steeds ons eigen
wereldbeeld, onze eigen kaart en nemen daardoor niet de wereld waar, maar ons model ervan.

4. MENSEN BESCHIKKEN OVER DE HULPBRONNEN (MIDDELEN) DIE ZIJ NODIG HEBBEN OM TE SLAGEN.
We beschikken zowel bewust als onbewust over een groot aantal hulpbronnen. We weten vaak meer dan we denken dat we weten, en we kunnen vaak meer
dan wij beseffen. Hulpbronnen zijn kwaliteiten, eigenschappen, houdingen en emoties die ons ondersteunen om te zijn wie we willen zijn, en om te slagen.
'Als het ergens in de wereld mogelijk is, dan is het voor jou ook mogelijk. Het is alleen een kwestie van: 'Hoe doe ik het'.

5. AAN DE BASIS VAN ELK GEDRAG LIGT EEN POSITIEVE BEDOELING.
In essentie zal er voor de persoon zelf of een aspect van die persoon een positieve bedoeling zijn om het gedrag te vertonen. Ook al lijkt het in eerste
instantie destructief.

6. KRACHT IS HET VERMOGEN OM GEWENSTE RESULTATEN TE BEREIKEN.
Kracht gaat over keuze hebben en meer keuzemogelijkheden ontwikkelen. Kracht betekent ook verantwoordelijkheid nemen voor je keuze.

7. MENSEN MAKEN DE BESTE KEUZE DIE ZE OP DAT MOMENT HEBBEN.
We kiezen altijd het beste wat we op dat moment te bieden hebben. We kiezen op basis van de informatie die op dat moment in ons beschikbaar zijn, om te
overleven, om ons veilig te stellen, om plezier te hebben of om pijn te vermijden.

8. ER IS ALTIJD EEN ANDERE KEUZE MOGELIJK.
Elke ervaring kan beschreven worden op minstens 3 verschillende manieren. Als jij je perspectief verandert, dan krijg je meer informatie en verandert je
waarneming, waarmee je de keuzemogelijkheden verruimt.

9. IEDER MENS CREËERT ZIJN EIGEN ERVARINGEN.
Stel je voor dat wij krachtige magneten zijn die steeds onze eigen ervaringen aantrekken. Hoewel we er ons meestal niet van bewust zijn, is dit proces er
altijd. We creëren op die manier onbewust onze ervaringen. Omdat je via NLP de ‘'hoe'' vraag stelt (hoe doe ik dat dan) geeft NLP je inzicht in de manier
waarop jij jouw ervaringen creëert en geeft het je handvatten om meer opzettelijk/bewust jouw ervaringen te creëren.