De 10 stappenmethode

Intervisie: de 10-stappenmethode
Wanneer te gebruiken?
De 10-stappenmethode is uitermate geschikt voor een beginnende intervisiegroep, waarin mensen
participeren met weinig of geen intervisie-ervaring. De methode kent een sterke, doch eenvoudige
structuur.
De methode biedt de casusinbrenger tot zekere hoogte de mogelijkheid het behandelingsproces
van de casus te controleren. Daarbij geeft het de overige groepsdeelnemers voldoende tijd en rust
eens extra te letten op de vragen die door anderen gesteld worden, en dan in het bijzonder op
vragen die zij zelf doorgaans niet geneigd zijn te stellen.
De methode voorziet in een degelijke structuur om te voorkomen dat de overige deelnemers hun
eigen problemen als het ware 'projecteren' op de casus van de casusinbrenger.
De benodigde tijd is 2 tot 2 1/2 uur per casus in een groep van zes personen.
Hoe werkt de methode?
Stap 1: De casusinbrenger schetst zijn probleemsituatie

Stap 2: De groepsdeelnemers formuleren vragen

Stap 3: Waardering van de vragen door de casusinbrenger

Stap 4: De casusinbrenger beantwoordt de vragen

Stap 5: Een laatste ronde vragen

Stap 6: Het formuleren van het probleem

Stap 7: De casusinbrenger waardeert de probleemformuleringen

Stap 8: De casusinbrenger maakt de rekening op

Stap 9: Welke krachten maken dat het probleem blijft bestaan?

Stap 10: Wat gaat de casusinbrenger er mee doen?