Werkgever

Duurzaam arbeidsperspectief.

Een gezonde geest in een gezond lichaam. Uw bedrijf is er bij gebaat als uw medewerkers  goed in hun vel zitten. Misschien heeft u het pakket secundaire arbeidsvoorwaarden er wel op ingericht, bijvoorbeeld met een loopbaanbudget.
Toch kan het op een zeker moment gebeuren dat er bij één van uw medewerkers mentaal iets dwars zit. Misschien door privé omstandigheden, misschien door veranderingen in de werkomgeving of door onvervulde ambities.
Uit cijfers in de nieuwste Arbobalans 2012, die TNO in opdracht van het ministerie van SZW heeft gemaakt, blijkt dat vier op de tien werknemers in Nederland het gevoel hebben veel te moeten doen en erg snel te moeten werken. Ruim één op de acht werknemers heeft last van burn-outklachten. Werkdruk wordt door werknemers en werkgevers het meest genoemd als achterliggende oorzaak van ziekteverzuim door het werk.
Een kortlopende interventie in de vorm van l-coaching is een prima preventieve stap.

Ik neem graag uw opdracht aan en zal deze met volledige inzet uitvoeren. Daarbij respecteer ik de privacy van uw werknemer en ik zal u derhalve geen inhoudelijke terugkoppeling geven van hetgeen er onderweg besproken is. Ook zal ik niet treden in de verantwoordelijkheid van uw medewerker ten aanzien van de afspraken die hij hierover met u heeft gemaakt. Uw krijgt wel een terugkoppeling van het proces en de resultaten. Dit in een drie-gesprek.
Voor werkgevers zijn de kosten van loopbaanbegeleiding, coaching en outplacementbegeleiding aftrekbaar. Werkgevers zijn steeds vaker bereid coachingstrajecten te vergoeden. Redenen hiervoor zijn: goed werkgeverschap, verhoging arbeidsproductiviteit, verzuimpreventie, dreigende arbeidsongeschiktheid en snelle re-integratie na ziekte. Als je probleem werkgerelateerd is, informeer dan bij je werkgever naar de mogelijkheden.