Training

Training

Bij trainen gaat het vooral om het leren van ander gedrag en vaardigheden. Door veel te oefenen ontstaan nieuwe ervaringen die de professional leidden naar een vakkundig manier van kijken naar complexe situaties. Dit leren kan op drie verschillende manieren. Double-loop-learning is volgens Chris Argyris (psycholoog) en Donald Schön (filosoof) daarom noodzakelijk, waardoor de organisatie en haar medewerkers meer inzicht krijgt in de oorzaak van problemen en de effectieve manier van oplossen.

Single en double loop learning, de drie niveaus

Argyris en Schön onderscheiden drie niveaus van ´leren´ binnen organisaties:

  1. Single loop learning – Deze vorm van leren richt zich eenzijdig op het oplossen van toenemende veranderingen en de daardoor ontstane problemen. Er wordt echter aan de vraag voorbij gegaan, wat de daadwerkelijke oorzaak van het probleem is.
  2. Double loop learning – Bij deze vorm van leren wordt er dieper op de oorzaak van het probleem ingegaan en wordt aan de hand van feedback gekeken naar het handelen in het verleden. Wat waren de overwegingen van management en medewerkers om op een bepaalde manier te werken? Wat was hier goed aan en wat kon beter?
  3. Deutero learning – Hierin wordt een combinatie van 1 en 2 gemaakt met als doel nog beter en bewuster te leren. Men leert van fouten uit heden en verleden en men moet in staat zijn dit toe te geven.