GuidetoCoach Thema’s voor 2018

Waarom is coaching zo populair?


Zowel kwantitatief en kwalitatief wordt er steeds meer gevraagd van medewerkers:

1.Toename in verantwoordelijkheden in werkprocessen en taken binnen de organisatie

2. Toenemende in complexiteit van taken en verantwoordelijkheden;

3. Toename van snelheid en het tempo in de verandering van de werkprocessen;

4. Toename mobiliteit van arbeid; een jarenlange stabiele werkomgeving is niet meer de norm.

 Medewerkers vragen zich af hoe ze deze complexiteit de baas kunnen blijven. Zij verliezen de houvast die ze uit hun omgeving haalden (extern), en moeten dit dus in zichzelf zoeken (intern). Ze moeten sturing geven aan hun eigen persoonlijkheid. Een coach kan ondersteunen om beter te presteren en vertrouwen te ontwikkelen.

 TRENDS 2016 - 2020:

• Er is een toename te zien aan opleidingen voor coaches. Na de recessie worden coaches weer meer ingezet. Organisaties kijken weer meer naar talenten en kwaliteiten van medewerkers. De ontwikkeling van zelforganisatie doet een ander beroep op de competenties van medewerkers.
• De markt laat zien dat coach zich steeds meer ontwikkelen door middel van wetenschappelijk onderzoek. Op de site van NOBCO wordt u daar verder over geïnformeerd.
• Wetenschappelijk Onderzoek werkt in het voordeel van coaching. Theoretische model worden in de praktijk getoetst en krijgen zo een grotere waarde voor de praktische toepassing op de werkvloer. Klanten verwachten ook meer resultaat van coaching op korte termijn en willen daarop investeren.

• Psychologie, psychotherapie en neurowetenschappen mengen zich op het gebied van coaching en verankeren hun kennis en expertise in coaching.

Als resultaat van deze trends is dat professionele begeleiding in veel landen op een hoger niveau is gekomen, vooral in de Europese Unie, Australië en sommige landen in Azië. Deze ontwikkeling zorgt voor een intrede van coach-specifieke certificering. Zo worden ook gestandaardiseerde wereldwijde ethische codes als eisen aanvaardt. Coach organisaties als ICF, IAC en EMCC onderhandelen met universiteiten en bestuursorganen om aan coaching eisen te stellen. Certificering en accreditering maken dat coaching een rechtmatige plaats kunnen claimen in de markt. De positieve kant is dat deze organisaties zich gaan concentreren op kwaliteit in plaats van kwantiteit en meer professioneel worden ingericht.

 Wat kan coaches nu doen?

Op tijd inspelen op de veranderingen en nieuwe eisen. Ik geloof dat coaches een aantal stappen kunnen nemen:

1.Blijven werken aan hun professionele ontwikkeling: het op peil houden van hun coaching vaardigheden informeren over nieuwe opleidingen, zoals neurowetenschappen, assessments, toezicht, mindfulness, en

2.Het up to date houden van hun certificering en lid worden (als ze dat al niet zijn) van één van de coach organisaties als IAC, EMCC of ICF

Hoe ziet u de komende trends in het coachen die van invloed zijn op u als coach en ondernemer?