Team Coaching

Een team is niet maakbaar maar je kunt er wel aan werken
Dat gezegd hebbende, ben ik er geen voorstander van teams aan hun lot over te laten. Vooral niet als groepjes mensen ongevraagd het etiket ‘team’ opgeplakt hebben gekregen,  hetgeen in organisaties aan de orde van de dag is. Mensen die aan hun samenwerking moeten of willen werken kunnen wel degelijk iets doen. Zelf, of onder begeleiding. Een handig model, maar dus géén blauwdruk, is het nu volgende teamwiel (in de volksmond ‘Karrewiel’ genoemd). Hierin wordt een zestal succesfactoren toegelicht, die in hun samenhang, indien vervuld, het ontstaan van een (h)echt team niet garanderen maar wel dichterbij brengen.
Gebruiksaanwijzing bij het teamwiel
·    Elk factor kan – indien goed nageleefd door de teamleden – mee­hel­pen bij het vormen van een effectief team. De resultaten ervan liggen op de spaken van het wiel.  Resulta­ten die leiden tot waar het om draait: geïnspireerd samenwerken.      Doelgericht­heid levert bijvoor­beeld ‘uitdaging’ op en flexibili­teit leidt tot ‘ontwik­keling’.
·    Het wiel is rond. De zes factoren hangen onderling samen. Zo kun je liever geen open en directe communica­tie hebben zonder respect voor elkaar.
·    De factoren zijn in evenwicht. Als één ervan onder- of oververtegenwoordigd is komt er een slag in het wiel.
·    Een groot wiel loopt soepeler dan een klein wiel. Elk team kan groeien.
·    Een wiel met meer spaken is steviger. Elk team kan eigen factoren formuleren. het model kan worden aangevuld.
·    Probeer  elk van de succesfactoren te vertalen in concreet gedrag. Gewenst en ongewenst.