Organisation Coaching

Organisatiecoaching
Eke organisatie is in beweging. Voordurend zijn er momenten waarop men beslissingen  moet nemen om interne processen te verbeteren en extern aansluiting te houden  bij de ontwikkelingen van de markt. Missie en visie moeten zijn geen wetmatigheden maar worden ingezt om een koerswijziging te  willen doorvoeren. Er ontstaat dan een nieuwe situatie waarbij ander gedrag en een andere attitude op alle lagen binnen het bedrijf noodzakelijk worden. Deze verandering kan beginnen vanuit de bestuurders, maar ook vanuit de werkvloer of andere stakeholders zoals klanten of vanwege nieuwe eisen van de overheid.
Een aangrijpingspunt kan ook zijn wanneer blijkt dat de borging van de resultaten van individuele of teamcoachtrajecten niet slaagt. Vaak lukt dat niet omdat de context waarbinnen de coachees opereren te belemmerend is of omdat die context zelf de oorzaak blijkt te zijn van coachvragen.
De meeste orgnisaties zijn inmiddels bekend met uiteenlopende vormen van coaching: individuele coaching voor groei of ter voorkoming van uitval, teamcoaching voor het realiseren van een prettiger werkklimaat, of van betere gezamenlijke prestaties of, bijvoorbeeld, intervisie als effectief leermiddel. Organisatiecoaching is een vorm van coaching die bedrijfsprocessen, cultuur, bedrijfsresultaat met elkaar vebindt vanuit de gedachte syteemdenken.  Daarbij is de U Theorie ons uitgangspunt:
 

Het aantrekkelijke van de U-theorie is het feit dat deze aandacht schenkt aan iets waar we het
in organisaties doorgaans niet over hebben. De tussen ‘het zelf’ dat gericht is op het verleden en ‘het zelf’ dat toekomstgericht is. Aan de rechterkant van de u staan de organisatie en het individu open om te leren en te veranderen. ze laten de toekomst op zich af komen. Weten wat je wilt, wie je wilt zijn en wat je wilt doen, zijn een aantal belangrijke stappen indit proces. Een ander aantrekkelijk punt van de u-theorie is dat deze niet alleen uitgaat van intelligentie (IQ) maar ook van emotie (EQ), authenticiteit en spiritualiteit (sQ). Aspecten die je niet met het blote oog kunt waarnemen, denk aan de onderstroom van organisaties, komen wel degelijk aan de orde. De u-theorie zoomt in op de blinde vlek van organisaties. Organisaties zijn namelijk gewend om veel aandacht te besteden aan het proces (Tijdens) en het resultaat (Na). Maar ze hebben geen focus op de herkomst van ideeën (Voor). Deze blinde vlek vormt echter de oorsprong van alle ideeën en acties.
 
Een belangrijk onderdeel van het proces is de permanente cocreatie van opdrachtgever en coach, waarbij beiden bij de start accepteren nog niet te kunnen weten wat precies het eindresultaat zal zijn. Dit vraagt dus duidelijk om moed van zowel opdrachtgever als de coach(es) om steeds het proces te finetunen op de dynamiek zoals die zich voordoet.
Het vereist verder aan de voorkant en tijdens het dynamische proces een open opstelling en betrokken bijdrage van alle participanten.
De interactie tussen de opdrachtgever en de coach(es) is daarom vele malen groter dan men gewoon is bij individuele of team coaching.

Tags: coaches,