Intervisie

Intervisie is een professionele uitwisseling tussen medewerkers die werkzaam zijn in hetzelfde vakgebied. Het doel is de deskundigheid van de betrokkenen te bevorderen en de kwaliteit van het werk te verbeteren. Daarbij is de professionele ontwikkeling van de deelnemers een onderdeel. Een intervisiegroep biedt hiervoor een veilige omgeving en kent geen hiërarchie. De onderwerpen kunnen o.a. zijn: het inhoudelijke werk, problematische vraagstukken, professionele ervaringen, belemmerende gevoelens - overtuigingen, organisatie veranderingen en de ontwikkelingvragen eromheen. Een van de doelen is om het team de methode van intervisie aan te leren zodat zij in de toekomst zelfstandig, zonder tussenkomst van een coach, intervisiebijeenkomsten kunnen organiseren.


Kennismaking en oriënterend gesprek:
 1. Kennismaking met de opdrachtgever;
 2. Analyse van de klantvraag, de organisatiecontext (noodzaak, voorwaarden, doelen en leeropbrengst), het aantal groepen en aantal deelnemers;
 3. Het benoemen van aandachtpunten en mogelijkheden van intervisie;
 4. Wat kunt u verwachten in de voorlichting naar de deelnemers intervisiegroep(en);
 5. Hoe verloopt de introductie intervisie op de startbijeenkomst;
 6. Het aantal intervisiebijeenkomsten, tijdsduur bijeenkomst en tijdlijn;
 7. Hoe verloopt de afronding intervisietraject, evaluatie en borging van de intervisie;
 8. U ontvangt binnen 5 dagen een offerte, advies en terugkoppeling van de bevindingen.
De begeleide intervisie bestaat uit 4 tot 8 intervisiebijeenkomsten (afhankelijk van het aantal deelnemers)
 1. Een startbijeenkomst (kennismaking, theorie intervisiemethode met een ingebracht casus), intervisie werkpunten worden onderzocht, zoals actuele probleem/ situatieformulering, open vraagstelling, analyse en advies.
 2. Er wordt een agenda gemaakt voor de komende begeleide intervisie bijeenkomsten over de gehele periode van het intervisietraject.
 3. In de laatste bijeenkomst wordt een evaluatieformulier uitgereikt.
 4. De trainer houdt nog een korte periode contact via e-mail voor back-up en borging in de intervisiegroep.
De begeleide intervisie wordt binnen uw organisatie gegeven. Deelnemers aantal Het aantal is 6 t/m 8 deelnemers per intervisiegroep. Niveau HBO / MBO+ / MBO