Aanpak

Aanpak.

Guidetocoach zet de methodiek in die gebasserd is op evident-based practice.  De DINAMO voor veranderbereidheid is één van de meest gebruikte instrumenten in Nederland om veranderprocessen in organisaties te ondersteunen.
De DINAMO is gebaseerd op Ajzen's model of planned behaviour (Ajzen, 1991). Het model van Ajzen vormt een uitstekend Evidence Based uitgangspunt voor het verklaren van veranderbereidheid. Toepassing van het model van Ajzen heeft geleid tot het onderstaande diagnosemodel voor veranderbereidheid.
Bij dit model is een vragenlijst ontwikkeld waarmee de afgelopen vijftien jaar in een groot aantal veranderprocessen is gewerkt om het draagvlak voor een organisatieverandering te bepalen.